07:42 ICT Thứ sáu, 22/10/2021

Cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin SV

Trang nhất » Giới thiệu » Cơ cấu nhân sự

Đội ngũ giảng viên

Thứ tư - 14/08/2019 15:22
 BAN CHỦ NHIỆM KHOA


TS. Trần Thanh Đại
Ngày sinh: 07/04/1977
Nơi sinh: Khánh Hoà
Chức vụ : Trưởng khoa 
Email: tranthanhdai@dntu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa
NCS. ThS. Nguyễn Thành Công 
Ngày sinh: 14/02/1987
Nơi sinh: Bình Dương
Email: nguyenthanhcong@dntu.edu.vn

 


Phó Trưởng Khoa
Th.S Phan Văn Hoàng
Ngày sinh: 20/07/1983
Nơi sinh: Bình Định
Chức vụ : Phó trưởng Khoa
Email: phanvanhoang@dntu.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Ngân
Ngày sinh: 15/01/1986
Nơi sinh: Đồng Nai
Chức vụ : TTBM - Giảng viên
Email: Nguyenthingan@dntu.edu.vn

NCS. Trần Hữu Tuấn
Ngày sinh: 17/10/1987
Nơi sinh: Bình Định
Chức vụ : Giảng viên
Email:tranhuutuan@dntu.edu.vn
ThS.Trần Văn Khánh
Ngày sinh: 07/06/1990
Nơi sinh: Thái Bình
Chức vụ : Phụ trách Phòng thí nghiệm
Email: Tranvankhanh@dntu.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Duyên
Ngày sinh: 28/10/1988
Nơi sinh: Đồng Nai
Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenthithuyduyen@dntu.edu.vn

ThS. Hồ Thị Ngọc Nhung
Ngày sinh: 27/02/1985
Nơi sinh: An Giang
Chức vụ : Giảng viên
Email: hothihongnhung@dntu.edu.vn
ThS. Trần Thị Hà
Ngày sinh: 22/07/1984
Nơi sinh: Đồng Nai
Chức vụ : Giảng Viên
Email: tranthiha@dntu.edu.vn
ThS. Nguyễn Quang
Ngày sinh: 03/04/1987
Nơi sinh: Đồng Nai
Chức vụ : Giảng viên
Email: nguyenquang@dntu.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Lệ Phương
Ngày sinh: 28/09/1984
Nơi sinh: Phú Yên
Chức vụ : Giảng viên
Email: nguyenthilephuong@dntu.edu,vn
ThS. Huỳnh Thị Thuý Loan
Ngày sinh: 18/06/1989
Nơi sinh: Đồng Nai
Chức vụ : Giảng viên
Email:huynhthithuyloan@dntu.edu.vn
NCS. Nguyễn Di Khánh
Ngày sinh: 15/03/1988
Nơi sinh: Tiền Giang
Chức vụ : Giảng viên
Email: Nguyendikhanh@dntu.edu.vn
ThS. Lý Thuận An
Ngày sinh: 23/09/1983
Nơi sinh: Tây Ninh
Chức vụ :  Giảng viên
Email: lythuanan@dntu.edu.vnThS. Lê Phan Quang Huy
Ngày sinh:17/03/1990
Nơi sinh: Đồng Nai
Chức vụ : Giảng viên
Email: lephanquanghuy@dntu.edu.vn
NCS. Hoàng Hồng Giang
Ngày sinh: 01/05/1984
Nơi sinh: Quảng Bình
Chức vụ : Giảng viên
Email: hoanghonggiang@dntu.edu.vn
NCS. Đào Khánh Châu
Ngày sinh: 16/06/1985
Nơi sinh; Đồng Nai
Chức vụ : TTBM - Giảng viên
Email:daokhanhchau@dntu.edu.vn
ThS. Lại Thị Hiền
Ngày sinh: 21/01/1989
Nơi sinh: Nghệ An
Chức vụ : Giảng viên
Email: Laithihien@dntu.edu.vn
ThS. Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 18/01/1978
Nơi sinh: TP. HCM
Chức vụ : Giảng viên
Email: nguyenhaidang@dntu.edu.vn
ThS. Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 08/07/1985
Nơi sinh: Đồng Nai
Chức vụ : TTBM -Giảng viên
Email: nguyenthanhluan@dntu.edu.vn

PGS. Bùi Trung Hưng 
Ngày sinh: 19/6/1957
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS. Hoàng Thị Phương Trang
Ngày sinh: 8/4/1991
Chức vụ : Giảng viên
 
PGS.TS Nguyễn Xuân Phương 
Ngày sinh: 12/3/1950
Chức vụ : Giảng viên
 
PGS.TS Tôn Thất Minh 
Ngày sinh: 23/8/1951
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS. Phan Mạc Oai 
Ngày sinh: 22/5/1992
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS. Phạm Thị Hằng
Ngày sinh: 1988
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Thị Đây
Ngày sinh: 20/4/1959
Chức vụ : Giảng viên
 
TS. Quách An Bình
Ngày sinh: 1984
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Huỳnh Thị Yến Ly
Ngày sinh: 7/9/1988
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Vũ Văn Tiến
Ngày sinh: 16/8/1987
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Thị Ngọc Phương
Ngày sinh: 25/5/1988
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuần 
Ngày sinh: 21/2/1990
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Phạm Thị Mỹ Tiên
Ngày sinh: 18/1/1990
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 4/9/1991
Chức vụ: Giảng viên
 
ThS: Võ Thị Diễm Kiều
Ngày sinh: 11/10/1990
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Hồng Ánh
Ngày sinh: 10/4/1984
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Đồng Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 14/11/1989
Chức vụ : Giảng viên
 
TS: Nguyễn Huy Bạo
Ngày sinh: 20/1/1953
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Trần Phi Dũng
Ngày sinh: 7/9/1966
Chức vụ : Giảng viên
 
TS: Trịnh Thu Lê
Ngày sinh: 5/2/1984
Chức vụ : Giảng viên
 
PGS:TS Chế Đình Lý
Ngày sinh: 26/6/1954
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 12/1/1991
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Vũ Anh Tuấn
Ngày sinh: 31/8/1951
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Phương Anh
Ngày sinh: 29/1/1989
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Đức Ánh
Ngày sinh: 30/1/1982
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Mai Thánh Huyền
Ngày sinh: 24/1/1986
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Đỗ Thị Ngọc Dương
Ngày sinh: 6/6/1986
Chức vụ : Giảng viên
 
Đỗ Minh Giang
Ngày sinh: 24/2/1990
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Lê Thanh Phong
Ngày sinh: 28/2/1987
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Thị Quý
Ngày sinh: 20/10/1986
Chức vụ : Giảng viên
 
Nguyễn Thị Thành
Ngày sinh: 25/6/1979
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Trọng Vinh
Ngày sinh: 12/12/1985
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Thị Kim Quy
Ngày sinh: 14/2/1981
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS: Nguyễn Đăng Hoài
Ngày sinh: 19/11/1959
Chức vụ : Giảng viên
 
ThS. Võ Thị Trinh
Ngày sinh: 1984
Chức vụ: Giảng viên

ThS. Đỗ Lam Sơn
Ngày sinh: 1981
Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Thiện
Ngày sinh: 1985
Chức vụ: Giảng viên

TS. Võ Phan Mi Sa
Ngày sinh: 1979
Nơi sinh: Tp. HCM
Chức vụ: Giảng viên
Email: Vophanmisa@dntu.edu.vn

TS. Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 1971
Nơi sinh: Phú Thọ
Chức vụ: Giảng viên
Email: Nguyentheanh@dntu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 1945
Nơi sinh: Hà Nội
Chức vụ: Giảng viên
Email: Nguyenthihien@dntu.edu.vn

TS. Trương Đình Cẩm
Ngày sinh: 1950
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Chức vụ: Giảng viên
Email: Truongdinhcam@dntu.edu.vn

TS. Lê Công Nhất Phương
Ngày sinh: 1975
Nơi sinh: Tp. HCM
Chức vụ: Giảng viên
Email: Lecongnhatphuong@dntu.edu.vn

CỘNG TÁC VIÊN

1. PGS. TS. Phan Tại Huân
2. PGS. TS. Bùi Xuân Thành
3. GS. TS. Nguyễn Thị Hiền
4. TS. Đỗ Thị Thu Hằng

5. TS. Phạm Công Hoạt
6. TS. Bùi Tấn Nghĩa
7. TS. Nguyễn Văn Trọng
8. TS. Nguyễn Văn TúĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

1. TS. Trần Thị Thanh Thúy
2. ThS. Nguyễn Thành Tín
3. ThS. Võ Thị Diệu Hiền
4. TS. Đinh Quốc Túc
5. ThS. Phạm Ngọc Hòa
6. ThS. Nguyễn Văn Huy
7. TS. Huỳnh Ngọc Anh Tuấn
8. TS. Nguyễn Trí Quang Hưng
9. ThS. Trương Văn Minh
10. ThS. Cao Thanh Nhàn
11. ThS. Lê Nhất Thống
12. ThS. Nguyễn Tiến Đạt
13. ThS. Ngô Thị Ty Na
14. ThS. GVC. Nguyễn Anh Trinh
15. ThS. Nguyễn Minh Hiền
16. ThS. Nguyễn Trung Hậu
17. TS. Trần Văn Mẫn

18. ThS. Nguyễn Sĩ Tuấn
19. ThS. Lê Văn Thống Nhất
20. ThS. Lương Tấn Trung
21. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
22. ThS. Nguyễn Thị Mai Phương
23. ThS. Huỳnh Thị Phương
24. ThS. Thân Thị Thu Ba
25. ThS. Nguyễn Thị Phương Tâm
26. ThS. Bùi Thanh Hòa
27. ThS. Trương Huỳnh Anh Vũ
28. ThS. Phan Thị Thu Dung
29. ThS. Ngô Trần Vũ
30. ThS. Trần Ngọc Thắng
31. ThS. Đỗ Thành Thanh Sơn
32. ThS. Hoàng Thị Lý
33. ThS. Nguyễn Thị Đức Hạnh
34. ThS. Lý Tiểu Loan
35. ThS. Trần Thị Kim Huyền
36. ThS. Đỗ Thị Thùy Dung
37. ThS. Nguyễn Văn Bích
38. ThS. Cáp Trương Quốc Hiếu
39. ThS. Nguyễn Thị Mai Liên
40. ThS. Võ Thị Kim Diệp
41. ThS. Trần Nguyễn Thiên Ân
42. ThS. Trần Hoài Đức
43. ThS. Nguyễn Hữu Trung
44. TS. Cao Xuân Thắng
45. TS. Phạm Quốc Thái
46. TS. Nguyễn Quang Khuyến
47. ThS. Bùi Đoàn Phượng Linh
48. ThS. Đỗ Lâm Như Ý.
 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24594

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3255418

Ngôn ngữ