13:24 EDT Thứ năm, 21/10/2021

Thông tin cần thiết

Cổng thông tin sinh viên

Cổng thông tin SV

Trang nhất » Thông tin cần thiết » Ngành Công nghệ Thực phẩm » Đề cương học phần ngành công nghệ thực phẩm

Đề cương công nghệ bảo quản và chế biến nông sản

Thứ ba - 21/04/2020 02:08
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

 1. Tên và mã môn học: Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản -  055138
 2. Số tín chỉ: Tổng số tín chỉ : 2   
- Lý thuyết                        : 2                                
- Thực hành                      : 0                                
- Tự học                            : 4
 1. Giảng viên phụ trách
STT Họ và tên Email hoặc điện thoại
1 PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương nguyenxuanphuong@dntu.edu.vn
2 ThS. Hồ Thị Ngọc Nhung hothingocnhung@dntu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Lệ Phương nguyenthilephuong@dntu.edu.vn
 
 1. Sách sử dụng
- Tài liệu chính
[1]PGS.TS Trần Minh Tâm. Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2004.

- Tài liệu tham khảo:

[1] Hà Văn Thuyết (chủ biên), Bảo quản rau quả tươi và bán chế phẩm, NXB Nông nghiệp, 2000
 1. Thông tin môn học
 1. Mô tả/ mục tiêu môn học
     Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm các kiến thức cơ bản về:
- Điểm, cấu tạo chủ yếu của nông sản liên quan đến công tác bảo quản và chế biến nông sản.
- Tính chất vật lý cơ bản của hạt nông sản. Những biến đổi sinh lý, sinh hóa xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản
- Thực hành được các các phương pháp bảo quản đơn giản, phổ biến hiện nay và hiểu được các quy trình chế biến nông sản hiện đang được áp dụng.
Môn học trước/ Môn song hành
+ Môn học trước: Vệ sinh và an toàn thực phẩm
+ Môn học song hành: không có
 1. Yêu cầu khác:
- Tham dự trên lớp > 80% thời lượng môn học;
- Xem lại bài cũ, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và bài tập giảng viên giao.
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
 1. Chuẩn đầu ra của môn học
Khi hoàn thành môn học, người học có khả năng:
1. Trình bày và giải thích được tầm quan trọng của vấn đề bảo quản nông sản. Cấu tạo một số nông sản chính. Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản.
2. Phân tích được tính chất vật lý cơ bản của hạt nông sản. Những biến đổi sinh lý, sinh hóa xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản
3. Phân tích và giải thích được kỹ thuật bảo quản nông sản. Biết được các sinh vật hại nông sản và biện pháp phòng trừ.Trình bày được phương pháp kiểm nghiệm hạt giống và hạt nông sản
4. Vận dụng kiến thức xây dựng được quy trình công nghệ các sản phẩm từ rau quả, thiết bị sử dụng trong quy trình và xử lý phụ phẩm trong quá trình chế biến.
 1. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của CTĐT
CĐR a b c d e f g h i j k L
1     X                  
2     X                  
3     X X                
4     X                  
 
 1. Nội dung môn học
STT Nội dung Số tiết Phân bố thời gian
Lí thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Tầm quan trọng của vấn đề bảo quản  nông sản 3 3 0 6
2 Chương 2: Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản 3 3 0 6
3 Chương 3.  Cấu tạo, giải phẫu một số nông sản 3 3 0 6
4 Chương 4: Tính chất vật lý cơ bản của hạt nông sản 3 3 0 6
5 Chương 5: Những biến đổi sinh lý và sinh hóa xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản 3 3 0 6
6 Chương 6: Những sinh vật hại nông sản trong quá trình bảo quản và biện pháp phòng trừ 3 3 0 6
7 Chương 7: Kiểm nghiệm hạt giống và hạt nông sản 3 3 0 6
8 Chương 8: Nguyên tắc bảo quản hạt lương thực sau thu hoạch  3 3 0 6
9 Chương 9. Công nghệ chế biến rau quả 3 3 0 6
10 Chương 10. Chế biến lương thực  3 3 0 6
Tổng 30 30 0 60
 
Chương 1: Tầm quan trọng của vấn đề bảo quản  nông sản
1.1. Các dạng tổn thất sau thu hoạch
1.2. Vai trò của công tác bảo quản trong sản xuất nông nghiệp
Chương 2: Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản
2.1. Đặc điểm của môi trường bảo quản
2.2. Đặc điểm của nông sản phẩm
2.3. Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản phẩm
Chương 3.  Cấu tạo, giải phẫu một số nông sản
3.1.  Cây lương thực
3.2.  Các loại rau
3.3.  Một số loại trái cây
3.4. Giá trị dinh dưỡng của rau quả
Chương 4: Tính chất vật lý cơ bản của hạt nông sản
4.1. Mật độ và độ trống rỗng (độ chặt và độ hổng) của hạt
4.2. Tính tan rời và tự động phân cấp
4.3. Tính dẫn nhiệt là lượng nhiệt dung
4.4. Tính hấp phụ và tính hút ẩm
4.5. Dung trọng và tỷ trọng của hạt
Chương 5: Những biến đổi sinh lý và sinh hóa xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản
5.1. Thành phần hóa học và biến đổi của nông sản trong quá trình bảo quản
5.2. Quá trình sinh lý xảy ra trong thời gian bảo quản nông sản
Chương 6: Những sinh vật hại nông sản trong quá trình bảo quản và biện pháp phòng trừ
6.1. Vi sinh vật hại nông sản
6.2. Côn trùng gây hại nông sản trong kho
6.3. Chuột hại sản phẩm trong kho
Chương 7: Kiểm nghiệm hạt giống và hạt nông sản
7.1. Lấy mẫu kiểm nghiệm
7.2. Những chỉ tiêu kiểm nghiệm cơ bản
Chương 8: Nguyên tắc bảo quản hạt lương thực sau thu hoạch 
8.1. Yêu cầu của công tác bảo quản
8.2. Chế độ bảo quản nông sản
8.3. Phương pháp bảo quản
8.4. Kỹ thuật bảo quản một số hạt và nông sản chính
Chương 9. Công nghệ chế biến rau quả
9.1. Công nghệ đồ hộp rau quả
9.2. Công nghệ chế biến nước rau quả
9.3. Công nghệ chế biến mứt quả (cô đặc, mứt quả)
9.4. Công nghệ chế biến rau quả lạnh đôngPhương pháp đánh giá
Chương 10. Chế biến lương thực 
10.1. Công nghệ chế biến gạo
10.2. Công nghệ sản xuất tinh bột
10.3. Công nghệ sản xuất bột mì
10.4. Công nghệ sản xuất bánh mì
10.5. Công nghệ chế biến mì sợi
10.6. Công nghệ sản xuất thức ăn gia súc, tôm
 1. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá
 
Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) Phương  pháp đánh giá và tỷ trọng Phương pháp dạy và học
Phương pháp đánh giá Tỷ trọng %
1. Trình bày và giải thích được tầm quan trọng của vấn đề bảo quản nông sản. Cấu tạo một số nông sản chính. Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản.
 
Đánh giá chuyên cần 12.5 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Trả lời phản biện giữa các nhóm
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 25
Kiểm tra giữa kỳ 50
2. Phân tích được tính chất vật lý cơ bản của hạt nông sản. Những biến đổi sinh lý, sinh hóa xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản
 
 
Đánh giá chuyên cần 12.5 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh gia viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Bài tập, tiểu luận 25
Kiểm tra giữa kỳ 50
3. Phân tích và giải thích được kỹ thuật bảo quản nông sản. Biết được các sinh vật hại nông sản và biện pháp phòng trừ.Trình bày được phương pháp kiểm nghiệm hạt giống và hạt nông sản Đánh giá chuyên cần 12.5 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh gia viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Kiểm tra cuối kỳ 50
4. Vận dụng kiến thức xây dựng được quy trình công nghệ các sản phẩm từ rau quả, thiết bị sử dụng trong quy trình và xử lý phụ phẩm trong quá trình chế biến. Đánh giá chuyên cần 12.5 Giảng dạy:
 • Thuyết giảng dựa trên file trình chiếu ppt kết hợp viết bảng
 • Câu hỏi chẩn đoán
 • Luyện tập cá nhân/nhóm
 • Trình diễn
Học tập:
 • Học tập theo câu hỏi gợi ý
 • Tư duy phản biện
 • Đánh gia viết luận
 • Nghiên cứu cá nhân
 • Đánh giá dựa vào chuẩn đầu ra
Kiểm tra cuối kỳ 50
 
 1. Đánh giá môn học
 
Hinh thức đánh giá Tỷ trọng, (%)
Lý thuyết
 
Đánh giá thường xuyên 20
Đánh giá chuyên cần 10
Bài tập, tiểu luận 10
Kiểm tra giữa kỳ 20
Kiểm tra cuối kỳ 60
 
Link download tài liệu học tập: Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch
                                     
Bảo quản rau quả tươi và bán chế biến phẩm

Nguồn tin: Giảng viên Nguyễn Thị Lệ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 763

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24187

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3255011

Ngôn ngữ