Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp 12CTP1

Hình lễ bảo vệ tốt nghiệp

Hình lễ bảo vệ tốt nghiệp

Lễ bảo vệ tốt nghiệp lớp 12CTP1
      Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2015, khoa Công nghệ thực phẩm – Môi trường - Điều dưỡng, Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp 12CTP1 hệ chính quy ngành Công nghệ thưc phẩm
       Lễ bảo vệ khóa luận được chia thành 2 hội đồng, về đề tài mô hình thiết bị rang xay cà phê.
       Lễ bảo vệ khóa luận là một trong những nhiệm vụ quan trọng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, là sản phẩm khoa học đánh dấu kết quả học tập trong suốt 3 năm học trong trường của các bạn sinh viên. Với những cố gắng, nỗ lực của các thầy cô và các bạn sinh viên trong suốt thời gian qua, lễ bảo vệ khóa luận đã diễn ra tốt đẹp.
Hình: Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp


Tác giả bài viết: Admin