Phóng sự Khởi nghiệp từ giò lụa sạch của giảng viên DNTU (DNRTV thực hiện)

Mời xem link video bên dưới