Đăng ký lớp học tiếng Nhật trình độ N5 miễn phí

Đăng ký lớp học tiếng Nhật trình độ N5 miễn phí

Đăng ký lớp học tiếng Nhật trình độ N5 miễn phí

Khai giảng lớp học tiếng Nhật sơ cấp trình độ N5 miễn phí tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Nhằm tạo điều kiện giúp sinh viên tiếp cận các doanh nghiệp Nhật bản, tạo môi trường học tập, rèn luyện tiếng Nhật. Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo:
Sinh viên có nhu cầu học tiếng Nhật trình độ N5 miễn phí tải mẫu đơn.
/uploads/news/2015_04/dontiengnhat.doc

Thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2015.
-         Thời gian khóa học gồm 16 tuần từ ngày 19/5/2015 đến ngày 05/9/2015.
-         Sinh viên được học với giảng viên công ty TNHH TM – DV Thịnh phúc.
-         Học bổng khóa học trị giá 3.000.000vnđ.