Lịch thi đầu vòng loại trực tiếp giải bóng đá SV Khoa TP - MT - DD

Lịch thi đầu vòng loại trực tiếp giải bóng đá SV Khoa TP - MT - DD
Thông báo lịch thi đấu giải bóng đá Nam khoa TP - MT 2014 - 2015
Số trận NGÀY THÁNG THỨ  GIỜ Bảng  ĐỘI 1 ĐỘI 2 GIẢI  Phụ trách tổ chức SÂN GHI CHÚ 
 
  14/01/2015 4 17h00-18h00 cặp 1 GV 2 DH01TP A-B NAM LÁ THĂM 1 1  
  15/1/2015 5 17h00-18h00 cặp 2 13DTP 1 13DTP 3 NAM LÁ THĂM 2 2  
  16/1/2015 6 16h00-17h00 cặp 3 12DTP 2-12CTP 1 14DTP 1 NAM LÁ THĂM 3 1  
        cặp 4 13DMT2LT2 GV 1 NAM LÁ THĂM 4 2  
  16/1/2015 6 17h00-18h00 cặp 5 12DTP 1 14CMT 1  NAM LÁ THĂM 5 1  
  15/1/2015 5 17h00-18h00 cặp 6 14DMT1LT1 13DMT 1 NAM LÁ THĂM 6 2  

Tác giả bài viết: TRẦN VĂN KHÁNH