Thông báo khai giảng lớp Tin học A

Thông báo khai giảng lớp Tin học A
Khoa TP - MT & DD thông báo đến sinh viên các khóa: Các bạn sinh viên vui lòng vào trang web http://ttth.dntu.edu.vn/TTTH/TTTH.aspx để đăng ký lớp học Tin học A, sau khi truy cập trang web sinh viên chọn mục " Đăng ký học và thi" và chọn lớp mình muốn đăng ký. Sau khi đăng ký thành công lớp học, sinh viên xuống Phòng Kế hoạch - Tài chính đóng tiền.
Khoa TP - MT & DD thông báo đến sinh viên các khóa:

Các bạn sinh viên vui lòng vào trang web  http://ttth.dntu.edu.vn/TTTH/TTTH.aspx để đăng ký lớp học Tin học A, sau khi truy cập trang web sinh viên chọn mục " Đăng ký học và thi" và chọn lớp mình muốn đăng ký. Sau khi đăng ký thành công lớp học, sinh viên xuống Phòng Kế hoạch - Tài chính đóng tiền.

Lịch khai giảng lớp Tin học A dự kiến vào tháng 10/2013
 
Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại Khoa CNTT để được hướng dẫn: 0616.288.467