Thông báo về danh sách xét tốt nghiệp đợt 1 (tháng 10/2015)

 Khoa TP - MT & DD thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 (tháng 10/2015), như sau:

Sinh viên xem danh sách xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 10 năm 2015 (tháng 10/2015) - File đính kèm.

Sinh viên kiểm tra các thông tin trong file đính kèm (họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số điểm tích lũy, xếp loại,...) và vui lòng phản hồi thông tin về Khoa trước 10h 00' ngày 14/9/2015 khi có vướng mắc.

Số điện thoại liên hệ: Văn phòng khoa: 0612 612611. Giáo vụ khoa: 0916 554534.

Trân trọng.