Thông báo về học bổng Lương Văn Can 2015

Thông báo về học bổng Lương Văn Can 2015
Thông báo về học bổng Lương Văn Can 2015 đến sinh viên khoa TP - MT - DD

1. Đối tượng:  sinh viên khuyết tật, sinh viên nghèo, ở vùng sâu vùng xa
2. Số lượng: không hạn chế.
3. Nếu biết có em nào hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, vùng sâu vùng xa vui lòng cung cấp tên, số điện thoại cho Phòng để Phòng tư vấn trực tiếp cho sinh viên.
         Quỹ học bổng được triển khai trên toàn quốc, năm 2015 lần đầu tiên Trường mình được tham gia chương trình. 

Tác giả bài viết: Admin