Thông báo về việc dời địa điểm làm Lễ Tốt nghiệp (17h 30' ngày 16/6/2015)

Thông báo về việc dời địa điểm làm Lễ Tốt nghiệp (17h 30' ngày 16/6/2015)
Các bạn sinh viên có làm Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 vào lúc 17h 30' ngày 16/6/2015 (thứ 3) xin lưu ý: Địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp:  Phòng họp 3 (TT. Thư viện)

Lý do dời địa điểm: Trời mưa to.