Thông báo về việc thi Tin học ngày 29/9/2013

Thông báo về việc thi Tin học ngày 29/9/2013
- Sinh viên dự thi chứng chỉ tin học ngày 29/09/2013, sẽ xem thông tin SBD, phòng thi, giờ thi tại website: http://ttth.dntu.edu.vn/TTTH/TTTH.aspx - Các thông tin về ngày sinh, nơi sinh (nếu có sai sót) vui lòng liên lạc Khoa CNTT để sửa lại. - Mọi thắc mắc liên lạc về Khoa theo số điện thoại: 0616.288.467
-  Sinh viên dự thi chứng chỉ tin học ngày 29/09/2013, sẽ xem thông tin SBD, phòng thi, giờ thi  tại website: http://ttth.dntu.edu.vn/TTTH/TTTH.aspx
-  Các thông tin về ngày sinh, nơi sinh (nếu có sai sót) vui lòng liên lạc Khoa CNTT để sửa lại.
-  Mọi thắc mắc liên lạc về Khoa theo số điện thoại: 0616.288.467