Game Center Siêu Thị Co.op Mart Biên Hòa Tuyển Dụng

Game Center Siêu Thị Co.op Mart Biên Hòa Tuyển Dụng
Tuyển dụng vị trí: Cửa hàng trưởng Biên Hòa Game Center Siêu Thị Co.op Mart Biên Hòa Làm việc tại Game Center Siêu Thị Co.op Mart Biên Hòa Thời gian: Toàn thời gian, Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Tuyển dụng vị trí: Cửa hàng trưởng Biên Hòa
Game Center Siêu Thị Co.op Mart Biên Hòa
 
 
Làm việc tại Game Center Siêu Thị Co.op Mart Biên Hòa
 
Thời gian: Toàn thời gian, Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 
Lương: Thử việc: 5.500.000, sau 3 tháng thừ việc tăng lương 6.500.000
 
Điều kiện: Nam tuổi từ 25 - 35 tuổi, Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh..., có kinh nghiệm quản lý, giám sát.
 
Ứng viên có nhu câu vui lòng liên hệ:  gửi CV qua email: toananh@nucuoivui.com với tiêu đề "Ứng viên Cửa hàng trưởng  Biên Hòa"